• 22

  22

 • 21

  21

 • 20

  20

 • 19

  19

 • 18

  18

 • 17

  17

 • 15

  15

 • 14

  14

 • 13

  13

 • 12

  12

 • silde 7 giường điện C05

  silde 7 giường điện C05

 • silde 6 giường C05S

  silde 6 giường C05S

 • silde 5 đệm khí hơi 2019

  silde 5 đệm khí hơi 2019

 • silde 4 giường 4 tay quay vàng cam

  silde 4 giường 4 tay quay vàng cam

 • slide 3 giường 5 tay quay 2018 Xanh

  slide 3 giường 5 tay quay 2018 Xanh

 • silde 2 giường tách xe lăn cơ

  silde 2 giường tách xe lăn cơ

 • silde 1 giường tách xe lăn điện

  silde 1 giường tách xe lăn điện

Giường y tế, giường bệnh y tế, giường bệnh nhân, giường bệnh

Giường bệnh

Giường gấp

Dịch vụ cho thuê giường bệnh