• Găng tay phục hồi

  Găng tay phục hồi

 • Ghế nâng

  Ghế nâng

 • DH08

  DH08

 • cẩu nâng

  cẩu nâng

 • Giường đa năng ICU

  Giường đa năng ICU

 • 19 – C07-1

  19 – C07-1

 • 18 – C05S

  18 – C05S

 • 17 – C04-1

  17 – C04-1

 • 15 – L04

  15 – L04

 • 14 – BD01

  14 – BD01

 • 12 – C04

  12 – C04

 • silde 7 giường điện C05

  silde 7 giường điện C05

 • silde 6 giường C05S

  silde 6 giường C05S

 • silde 5 đệm khí hơi 2019

  silde 5 đệm khí hơi 2019

Giường y tế, giường bệnh y tế, giường bệnh nhân, giường bệnh

Giường bệnh

Thiết bị hỗ trợ

0962 967 267