Giường bệnh nhân - giường y tế điều khiển bằng tay quay

Giường bệnh điều khiển tay quay

Giường bệnh điều khiển tay quay là sản phẩm bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân sử dụng các tính năng của giường bằng tay quay

Hiển thị tất cả 7 kết quả