Giường đệm khí hơi

Giường đệm khí hơi hay giường đệm khí hơi chống loét với cơ chế dòng khí luân chuyển từ vị trí này đến vị trí khác nên đệm như 1 máy mat-xa và chống loét

Hiển thị tất cả 3 kết quả

0962 967 267