Khung tập đi cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến, tai nạn

Khung tập đi

Khung tập đi hỗ trợ chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến

Hiển thị tất cả 2 kết quả